Centralni Dojavni Sistem — CNS

Priključa na centralni dojavni sistem omogućuje 24-satni nadzor nad alarmnim uređajima, provjere alarmnog sistema te povezanosti sa policijskim i vatrogasnim stanicama, radi sprječavanja provala,
razbojstva i požara u štićenom objektu.

U slučaju alarmne situacije, naše interventne jedinice po dojavi dežurnog dispečera, u najkraćem roku
izlaze na mjesto događaja.

Održavamo sigurnostni nadzor do vašeg dolaska, u slučaju dužeg nestanka električne energije, kvara u telefonskoj komunikacij i sl. te vam dajemo redovira izvješća o aktivnostima vezanim uz alarmni sistem.